Tarjeta acreditativa del grado de discapacidad.

Galicia. Compartimos a información que podedes atopar completa na páxina da Xunta de Galicia:

FINALIDADE

A tarxeta acreditativa do grao de discapacidad ten como finalidade facilitar a acreditación da condición de persoa con discapacidade do seu titular.

BENEFICIOS

A tarxeta acreditativa non crea de por sí mesma novos beneficios ou servizos a maiores dos que actualmente xa pode optar a persoa que teña recoñecida un grao de discapacidade igual ou superior ao 33%. O obxectivo da mesma é facilitar a acreditación desta situación.
Na orde se contempla que anualmente o órgano de dirección con competencias en materia de discapacidade informará sobre as vantaxes e beneficios vinculados á titularidade da tarxeta a través do portal de benestar da Consellería con competencias en materia de servizos sociais (http://politicasocial.xunta.gal/web/portal/portada-de-discapacidade), sen prexuízo doutros medios de información que se consideren oportunos. tarxeta_acreditativa_grao_discapacidade_pequena

Anuncios

II Congreso Nacional Síndrome X Frágil

Tras las vacaciones podemos empezar, sin demorarnos mucho, a planificar nuestra asistencia al II Congreso Nacioinal Síndrome X Frágil, qué os parece.

Este interesante Congreso se celebrará los días 15 y 16 de octubre en Murcia, ya queda poco.

Os dejamos la información para que os animéis dado que en pocas ocasiones las familias y profesionales tenemos ocasión de asistir a foros especializados en el Síndrome X Frágil.

programa_molina_seguramolina_segura

Lectura fácil

Qué es la lectura fácil: se llaman así aquellos contenidos que han sido resumidos y realizados con lenguaje sencillo y claro, de forma que puedan ser entendidos por personas con discapacidad cognitiva o discapacidad intelectual.

Las pautas esenciales para escribir en lectura fácil son:

  • Utilizar frases cortas y lenguaje sencillo
  • Evitar frases en negativa
  • Evitar uso de demasiados números o denominaciones matemáticas. Si no hay más remedio que insertar un número, mejor en letra.
  • No utilizar metáforas o comparaciones que puedan ser confusas.
  • Acuñar un único mensaje por cada frase
  • Ser claro, conciso y directo.

(Fuente: Discapnet)

Hoy os dejamos esta interesante página con libros estupendos para incorporar a vuestra lectura: ánimo!.

LEELOFACIL